Zápis z VH GC Mladé Buky

9. 4. 2017

Mladé Buky, 7.4. 2017 v 17.00 hod.

Děkujeme za účast na Valné hromadě GC mladé Buky. Níže najdete projednané body a usnesení.

Program:

  • Zahájení
  • Úvodní slovo prezidenta GC Mladé Buky - J. F. Grund
  • Zpráva o hospodaření klubu za rok 2016 - J.F. Grund
  • Zpráva o přípravě hřiště a příprava nové sezony 2017 - manažer GC Mladé Buky Jan Grund
  • Zpráva o dosažených výsledcích v soutěžích ČGF - pan V. Holý
  • Vyhodnocení soutěží a novinky TCM
  • Diskuze

Usnesení:

VH Golf Klubu Mladé Buky přijala toto usnesení :

  • vzala na vědomí zprávu o činnosti GC Mladé Buky za rok 2016
  • schválila zprávu o hospodaření GC Mladé Buky za rok 2016

celkem přítomno: 56 členů / pro hlasovalo - 56 členů, proti 0, zdržel se 0.

GC Mladé Buky

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace