Členství v klubu

Stanovy klubu a provozní řád

Golfový klub je ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. občanským sdružením, které je registrováno Ministerstvem vnitra ČR. Přečtěte si stanovy klubu (PDF) a provozní řád (PDF).

Přihláška

Chcete-li se ucházet o členství v Golfovém klubu Mladé Buky, pak máte možnost vyplnit klasickou přihlášku ve formátu PDF nebo využijte nově možnost elektronické přihlášky.

Elektronická přihláška

Po odeslání formuláře Vám bude na zadanou e-mailovou adresu automaticky doručena zpráva s platebními instrukcemi a soupisem vyplněných informací.

Mám zájem o...

Přečtěte si více informací o možnostech členství nebo využijte přehlednou tabulku porovnání výhod jednotlivých druhů členství.

Vyplňte, prosím, všechna pole formuláře.

Stanovy a provozní řád

Souhlasím se stanovami a provozním řádem klubu.

Ochrana osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem GOLF CLUB U Hrádečku s.r.o., se sídlem Mladé Buky, Mlýnská 382, PSČ 54223, Česká republika, IČ: 25941364 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.