Místní pravidla 2023

Hranice hřiště

Hranice hřiště tam, kde je určena, je vyznačena bílými kolíky nebo čárami, případně ohradníkem (jamky č. 12 a 13).

Trestné oblasti

Jsou značeny červenými kolíky nebo čarami.

Půda v opravě

Plochy vyznačené modrými kolíky nebo bílou čárou a plochy poškozené zvěří nebo stavební činností.

Nepohyblivé závady

Všechny objekty dle definice, zejména pak:

·       Všechny cesty se zpevněným povrchem včetně bezprostředně přiléhajících vyježděných ploch

·       Příkop podél cesty procházející hřištěm (jamky č. 10, 18, 2, 3, 4, 8) se bere jako součást cesty

·       Všechny součásti zavlažovací soustavy

Altány, informační a reklamní tabule, lavičky, odpadkové koše, myčky míčů apod.

Pohyblivé závady

Všechny objekty dle definice, zejména pak:

·       Všechny kolíky mimo autové

·       Přenosné směrovky, odpališťové kameny, hrábě

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍCH PRAVIDEL:

Všeobecný trest ( Hra na jamky – ztráta jamky, Hra na rány – 2 trestné rány )

Do prostoru driving range (za hranici hřiště na pravé straně jamky č. 10) je zákaz vstupu.

Závažné porušení Pravidla 1.2 Pravidel Golfu 2023, může být trestáno diskvalifikací a vykázáním hráče z hřiště.

Prosíme hráče o dodržování těchto pravidel slušného golfu:

-          vracejte zpět vyseknuté drny a dobře je zašlápněte

-          vždy opravujte stopy po dopadu míče na jamkovišti

-          uhrabávejte bunkery a udržujte pořádek

-          nejezděte autíčky do blízkosti greenu

-          buďte ohleduplní k ostatním, dodržujte tempo hry, umožněte hru rychleji hrajícím hráčům

V případě závažného porušování pravidel může být hráč vykázán z hřiště.

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby